Jóga smíchu

Lucie Culík Bezděková Lauermanová

Jóga smíchu

Je vědecky prokázáno, že smích prodlužuje život. Přijďte se i vy osobně přesvědčit o všech pozitivních vlivech smíchu na naše fyzické, mentální a hlavně emocionální zdraví. Víte, že 20 vteřin smíchu má na tělo stejný účinek jako 3 minuty v posilovně ? Co je pro vás příjemnější?

O Lucii

Lucie je učitelka jógy smíchu, smícholožka (gelotoložka). Smích doprovází Lucii celý život. Už od malička jí díky neustálému culení a dvěma cůpkům říkali Culík. Později na táborech s dětmi či zážitkových kurzech, při práci s dospělými v rámci kurzů či školení nebo při práci s lidmi se zdravotním postižením.

V roce 2013 se jí poštěstilo podniknout cestu do Indie za zakladatelem jógy smíchu Dr. Madanem Katariou a absolvovat s ním kurz Učitele jógy smíchu, který Lucii opravňuje školit instruktory (lektory) a šířit tak myšlenku jógy smíchu dál.
Zavřít menu