Muzikoterapeutická relaxace

Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.

Muzikoterapeutická relaxace

V rámci Dne zdraví se můžete těšit na společnou aktivní muzikoterapii, kde budou použity různé druhy perkusivních nástrojů, představí se vám léčivé zvuky některých lidových nástrojů jako jsou fujara, koncovka, ústní harfa, brumle, šamanský buben, tibetské misky, gong, chřestidla, včetně zpěv. Doporučuji s sebou malý polštářek, pro umocnění harmonizace.

Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé založená na metodě CMLH (Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera) vychází z původního vnímání hudby jako léčivého zdroje nejen pro člověka. Součástí aktivní hry na hudební nástroje, obohacené o vnímání léčivých zvuků, které jsou nositelé celostní harmonizace a prožitků na tělesných, emočních (smyslových), nadsmyslových i mimosmyslových složek bytí. K tomuto účelu jsou určeny nejrůznější lidové hudebních nástrojů s přirozeným laděním, které jsou vyrobeny z přírodních materiálů, kde převažuje dřevo, jehož struktura a způsob opracování dodávají každému nástroji originální zvuk (alikvotní tóny). Užití těchto nástrojů profesionálním muzikoterapeutem může přinést jedinečné hluboké hudební prožitky, záleží na stavu otevřenosti a přijímání těchto zvukových vibrací.

O Ivě

V roce 2015 ukončila studium Celostní muzikoterapie CMTI,II (2013-2015) na ICV FF UPOL, Olomouc. Pracuje metodou CMLH. Muzikoterapeutickou praxi zahájila v roce 2013 a v současnosti působí na Základní a střední škole Pomněnka o.p.s. (www.pomnenka.net), v Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.. Organizuje muzikorelaxace a koncerty pro veřejnost, vede kroužek bubnování pro děti s mentálním postižením. S muzikoterapií se pravidelně potkává v nové budově Městské knihovny Šumperk (klubovna č.1) a ve Studiu Attack Šumperk. Ráda s vámi bude sdílet nové zkušenosti, které přináší celostní muzikoterapie.

Zavřít menu