Časový harmonogram 2019

Společné zahájení proběhne v 8.45 ve foyer Domu kultury Šumperk.

Program se intenzivně připravuje.


Program 5.ročníku 2018

9.00 - 10.30

WIM HOF metoda otužování - Bc. Libor Mattuš - workshop - klubovna č. 1

Můžeme žít zdravě a bez obalů? - Bc. Renata Čechová - workshop - klubovna č. 2

Výživa pro dnešní dobu - Josef Laštovička - přednáška - klubovna č. 3

Komunikace tancem a hlasem - Silvie Kappelová - zkušebna

Fit Drums - Ing. Šárka Radičová - cvičení - tělocvična suterén

Doteky včel - zdraví z úlu - Mgr. David Másilka Ph.D. - přednáška - nástavba

Cvičení pro zdravá záda - Adéla Kašparová - cvičení - sál pohybové výchovy


11.00 - 12.30

Léčivé zpívání - Tomáš a Katka Pokorní - workshop - klubovna č. 1

Prožít mandalu všemi smysly - Zuzana Krulová - tvoření - klubovna č. 2

Cesta Brandon Bays - Ing. Erika Židková - přednáška - klubovna č. 3

Jóga smíchu - Lucie Culík Lauermanová - cvičení - zkušebna

Mohendžodáro - Andrea Heckelová - cvičení - tělocvična suterén

Port De Bras - Ing. Olga Kroftová- tanec - sál pohybové výchovy

Kouzlo Bachových kapek - Mgr. Markéta Minářová - přednáška - nástavba

14.00 - 15.30

Pojďme si zahrát - netradiční nástroje boomwhacker's a umění naslouchat si - Mgr. Petr Lukáš - workshop klubovna č. 1

Meditace s hlínou - Lenka Hrdinová - tvoření misky - klubovna č. 2

Jak si zařídit prostor, aby nás podporoval - Ing. Libuše Novotná - přednáška- klubovna č. 3

Potřeba rituálů v dnešním světě - Ing. Ivica Másilková - workshop - zkušebna

Hormonální jóga - Mgr. Michaela Švábová - workshop - sál pohybové výchovy

AcroYoga -  Tomáš Wortner - workshop- tělocvična suterén

Pánevní dno - metoda 3x3 - Mgr. Lucie Pösl - workshop - nástavba


16.00 - 17.30

Intuitivní seminář o cestě k sobě - Mgr. Martina Válková - workshop - klubovna č. 1

Agrohomeopatie - Hana Goldová - přednáška - klubovna č. 2

Vědomé umírání - Mgr. Andrea Radomská - přednáška - klubovna č. 3

Automasáž chodidla - Mgr. Matúš Svinčák - workshop - zkušebna

Muzikorelaxace - Ing. Iva Smýkalová Ph.D. - relax - sál pohybové výchovy

Jak se stát opravdových mužem - Petr Suchý - workshop - tělocvična suterén

Rytmy roku dle waldorfské pedagogiky - Mgr. Lenka Krahulcová - přednáška - nástavba


18.00 - 19.30
SPOLEČNÝ ZÁVĚREČNÝ HUDEBNÍ HAPPENING


LETEM HUDEBNÍM SVĚTEM

Muzika má lidi bavit a spojovat. Vlastně nepotřebujeme nic, než sebe, a k tomu dobrou vůli, chuť se něco naučit a radost ze společného díla. Bez studování partitur proletíme hudebním světem dob minulých i současných a budeme-li chtít, zažijeme něco příjemného.

VE VELKÉM SÁLE POD VEDENÍM Mgr. Petra Lukáše.

.