Kouzlo Bachových kapek - Mgr. Markéta Minářová - přednáška

22.08.2018

11.00 - 12.30


Co to jsou Bachovy esence? Je to 38 květových koncentrátů, které na jemné rovině odstraňují duševní napětí, čímž vnáší do našich životů harmonii a vyrovnanost. Pracují s negativními emocemi a přeměňují je na pozitivní postoje. Pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvádějí ji opět do pohybu. Tyto esence objevil začátkem 20. století skotský lékař Edward Bach. Dr. Bach poznával souvislosti mezi náladou člověka a jeho nemocí, mezi disharmonií v duši a jejím projevem na těle v podobě nemoci. Pozorování lidí, jejich projevů a chování, ho vedlo k tomu, že hledal rostliny, které by svými energetickými vibracemi odpovídaly lidským náladám a reakcím a působením své energie byly schopné tyto nálady a stavy korigovat. V rostlinách viděl sílu, kterou příroda poskytuje lidem, aby žili v harmonii se svým já a tím pádem i se svým okolím. Stav mysli je vodítkem pro výběr jedné či více z esencí. Bachovy kapky dokážou po určité době užíváni změnit úhel pohledu člověka a díky tomu se na nemoc podívat z jiné strany.

Jmenuji se Markéta Minářová. Pracuji v malé lékárně v Novém Malíně. Setkávám se s lidmi, kteří chtějí nebo potřebují akutně léky, ale i s lidmi, kteří hledají jiné přístupy, než jsou chemická léčiva. Snažím se jim zprostředkovat náhled na jejich stav. Velkým pomocníkem jsou mi homeopatika, Bachovy esence, Schusslerovy minerály, čínské byliny nebo přírodní výtažky. Nestačí pouze posilovat tělo, ale především změnit přístup k životu. Každá nemoc je zpráva našeho těla, jakýsi poplach, volání o pomoc. Aby se člověk naladil sám na sebe a začal vnímat poselství svých nemocí, potřebuje bezpečný prostor a klid. A proto se snažím, aby lidé u mě v lékárně našli pocit bezpečí a důvěry. 


To mně zajímá... na to chci ..