Meditace s hlínou - Lenka Hrdinová - tvoření 

22.08.2018

14.00 - 15.30

Doteky Matky Země.

Dotýkání v přítomnosti, meditace na přítomný okamžik.

Nabízím vám možnost zastavit se v prostoru a čase s kusem bláta v ruce. Hlína, tak prostá a ryzí materie, nám dává skrze smysly to, co potřebujeme nejvíce, být Tady a Teď. Probouzí v nás citlivost a vnímání, přináší takové malé tajemství spojení mezi Zemí a člověkem. Prostřednictvím nacítění hlíny máme možnost nahlédnout sebe samého, v klidu, v plynutí a rytmu a v souladu se sebou.

Naším nástrojem a formou budou pouze naše ruce. V našich dlaních necháme vzniknout misku, osobní předmět, který provází člověka od pradávna. Bez použití nástrojů získáte nádobu, která ponese tvar vaší dlaně, otisky vašich prstů, rytmus udaný Zemí. Miska je dobrý přítel - na čaj i na kaši, se svíčkou i pro duši.

Cílem není objekt jako takový, ale cesta prožitku, prolnutí s materií.

HLÍNA

...ať zdá se sebevíc hrubá

a nečistá,

nakonec

na povrch vyvstane

její něžná

a laskavá

podstata...

pravá tvář Země

Lenka Hrdinová - považuji se za Šumperačku, přestože jsem se narodila jinde. Vzděláním jsem textilní inženýr a zabývám se designem textilu a jeho výrobou. Jako lektor keramiky pracuji s dětmi i dospělými.

Jsem zrozená v Raku, snad proto jsem měla zájem vyzkoušet různá řemesla, ale nejvíc mne oslovil dotyk s hlínou, keramika, protože mi dává v tichosti to, co potřebuji a já ji s pokorou mohu vrátit zpět, aniž by padl strom, zaplakal kámen, trpělo zvíře...Prošla jsem si svou cestu osobního rozvoje a teď vím, že skrze ruce prolnuté s hlínou žiji naplno přítomný okamžik, samotnou energii života. Věřím, že tato esence zůstává v mých miskách stále živá.


To mně zajímá... na to chci ..