Můžeme žít zdravě a bez obalů? - Bc. Renata Čechová - workshop

22.08.2018

9.00 - 10.30

Žijeme v době plastové. Společně se zamyslíme,  jak snížit odpad v naší domácnosti, být šťastnější, ohleduplnější a zdravější.

Má smysl o tom nejen mluvit, ale i žít.

Můj profesní život plyne hlavně mezi dětmi a před 16ti lety jsem se rozhodla zalévat kapkami vzdělávání půdu udržitelného rozvoje. Dříve se tomu říkalo ekologická výchova, nyní environmentální, ale nejde o nic většího, než posilovat a povzbuzovat vztahy mezi lidmi a přírodou, taky mezi lidmi a společností. 

Probouzet zvědavost, proč to či ono žije a kde.  

Proč to či ono máme chtít.  

Či nechat žít a zda není lepší být než mít. 

A zjistila jsem, že to není nic těžkého. 

Jen se vždy zastavit a rozmyslet, zda to je důležité pro mě, pro mé blízké a potřebuji to vůbec? Není někdo, kdo by se toho či onoho rád zbavil a já to můžu získat od něj? 

Téma udržitelnosti spotřebních věcí vůbec není populární, neboť se tím nepodporuje ekonomický růst a tím nemohou růst platy, dávky, příspěvky, dotace....ale roste hromada věcí na skládkách, které za čas budou uzavřeny, a vše se bude pálit, v lepším případě recyklovat.

V dílně se můžeme bavit, diskutovat, hádat se a hledat řešení, jak svým malým krokem pomůžeme naší planetě, naší zemi, našemu místu od nepotřebných věcí. A třeba budeme zdravější a spokojenější. 


To mně zajímá... na to chci ..