Rytmy roku dle waldorfské pedagogiky - Mgr. Lenka Krahulcová - přednáška 

22.08.2018

16.00 - 17.30 nástavba

Vše kolem nás je v trvalém nádechu a výdechu. Uvědomíme-li si to, pocítíme rytmus a jistou pulzace a dostáváme se do proudu, který vše včetně nás oživuje. Waldorfská pedagogika pracuje vědomě s tímto rytmem a pulzací v průběhu celého roku a dává vzniknout obsahu a kvalitě sedmi základních svátků:

podzimním svátkům (sv. Michaela/sv. Václava + sv. Martina + sv. Mikuláše)

Vánocům (včetně přípravného adventu)

Epifaniím - příchodu tří králů

Velikonocím (včetně Masopustu a přípravného postního období)

Nanebevstoupení

svátku letnic

svátku sv. Jana

Společně se vrátíme k původnímu významu těchto svátků, spojíme je s potřebami dnešní doby a objevíme skrytý Zdroj, který nás přivádí do souladu se sebou i světem kolem.

O mně:

Během své životní Cesty jsem vystudovala učitelství pro mateřské školy, pro 2. stupeň školy základní i pro střední školy. Práce ve školství mě zároveň naplňovala i prohlubovala pocit, že zde stále ještě něco chybí. Když jsem se setkala s waldorfskou pedagogikou Rudolfa Steinera, chybějící dílek puzzle zapadl na své místo a proměnil mě, můj život i práci. V současné době žiji v souladu s přírodou, jsem šťastná a naplněná a raduji se z dnů všedních i svátečních. A o toto bych se ráda podělila.


To mně zajímá... na to chci ..