Velký sál:

10.00 - 11.30 TAJEMSTVÍ BOSENSKÝCH PYRAMID - JANA POZLOVSKÁ

Podle nálezů a objevů, ke kterým v údolí pyramid v Bosně dochází od roku 2006, kdy byly zahájeny práce na odkrývání pyramid a tunelového komplexu, je nezávislými laboratořemi potvrzeno, že se nejen skutečně jedná o pyramidy, tedy uměle vytvořené útvary, které splňují řadu dalších znaků potřebné pro toto označení, ale že se jedná o nejstarší a největší pyramidy, které byly dosud objeveny. A vzhledem k tomu, že se vracíme téměř 30.000 let zpátky do historie, musela pyramidy vytvořit vyspělá civilizace, o které zatím nejsou v našich učebnicích dějepisu žádné zmínky.

Vinko Totic je tvůrce dokumentárních filmů, který se narodil, v Bosně a nyní žije v Kanadském městě Ottawa. Vytvořil řadu krátkých dokumentárních filmů s různými tématy a v roce 2012 vznikl celovečerní film Tajemství Bosenských pyramid.
V letošním roce, v květnu 2017, Vinko dokončil svůj nový celovečerní dokumentární film nazvaný JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Bosenská pyramida Slunce. V Praze proběhne premiéra tohoto filmu v neděli 17.9.2019.

Zveme vás na setkání o bosenských pyramidách, které bude doplněno promítáním ukázek z filmů, JAK NAHOŘE, TAK DOLE a TAJEMSTVÍ BOSENSKÝCH PYRAMID a na besedu s autorem a tvůrcem obou filmů. Toto setkání vám může poodhalit roušku tajemství ukrytého v údolí pyramid s centrem v městečku Visoko.

Další informace naleznete na stránkách www.tajemstvibosenskychpyramid.cz

13.00 - 14.30 REGRESNÍ TERAPIE - JITKA EICHNER

Regrese znamená návrat, pohyb zpět. V psycho - logickém slova smyslu se jedná o řízené vzpomínání. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými si prošel. Regrese mají za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže, které se mohou projevit i za dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Terapie nabízí možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Poskytuje zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přináší vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.
Jak pracuje naše paměť ve vztahu k prodělaným traumatickým událostem?

Jitka Eichner

"Je spousty metod, jak se snažit najít rovnováhu, spousty klíčů, jak odemknout studnici informací…, ale začít musí každý nejprve u sebe. U mne je to příroda, která odemyká mé smysly vnímání a spolu s vnímáním přichází ruku v ruce radost v kontaktu s lidmi a poznání, jak se to vlastně má s tím jejich vnímáním světa.V tom všem je mi hnacím motorem hluboká Láska a jistota, že každý máme schopnost na sobě pracovat a změnit tak své dosavadní postoje, osobní úhel pohledu a nechat tuto změnu odrazit ve svém okolí, které je tím nejvěrnějším plátnem a zrcadlem zaznamenávající naše změny.Jedním z největších učitelů na mé cestě je pro mne dítě, které se dokáže dívat na svět tolik odlišným zrakem oproti nám „dospělákům“, bez očekávání a domněnek, v bezpodmínečné lásce s očima dokořán a hlavně v „teď a tady“."

www.e-sence.cz/uvod-a-zamer.html

15.00 - 16.30 - CESTA SRDCE, CESTA NAPLŇENÉHO ŽIVOTA - BŘETISLAV BÁTĚK

Přednáška o hledání, nalezení a otevření brány do svého srdce, které nás vede životem moudře s láskou a radostí. Celý vesmír je utkaný z jemných nitek lásky. Když se umíme dívat na svět a člověka svým srdcem, díváme se očima lásky a lásku také vytváříme. Strach je protipólem lásky. Je výplodem našeho myšlení, které nás tak často ovládá. Jak uskutečnit cestu z hlavy do srdce, zbavit se strachu a začít vědomě a opravdově žít? Jak objevit a vynést na povrch své vnitřní dary, vstoupit do svého tvoření s nadšením a vytvořit život naplněný hojností, radostí a láskou? Je správný čas začat brát svůj život vážně tím, že začneme dělat to, co cítíme ve svém srdci. Zvu vás k objevení vlastní a opravdové cesty. 

Břetislav Bátěk se narodil v Olomouci a žije v Praze. Celostní léčení, vnášení porozumění do osobního příběhu člověka, vytváření harmonie, rozvíjení lásky a neustálá práce na sobě se pro něho staly přirozenou součástí života a radostnou cestou naplnění. Se svým intuitivním přístupem a vnímáním podstaty duše pracuje jako léčitel a pořádá pravidelné meditace, přednášky a semináře, které jsou zaměřené do oblasti zdraví a životního stylu, rozvoje psychické a duševní pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. V dlouhodobějším výcviku absolvoval cykly seminářů Hlubinné abreaktivní psychoterapie, Esoterního léčení (International Network of Esoteric Healing), Korejské léčebné a diagnostické metody Su-Jok, Numerologie, Hooponopono, Kineziologie One Brain a další. Více než 20 let používá účinně nejen jejich principy, ale také své vlastní postupy v práci s lidmi při nalézání cesty ke zdraví, harmonii a naplněnému životu. Jeho práce směřuje k nalezení a vyjádření jednoty těla, mysli a ducha, rozvíjí tvořivý potenciál duše, lásku a hojnost v životě.

www.sebeleceni.cz/

17.00 - 18.30 O ŽIVOTĚ A TVORBĚ - IGOR CHAUN

Setkání s režisérem a duchovním hledačem, zakladatelem spolku Goscha.
Vyprávění o jeho svérázné životní cestě, tvorbě a o duchovním poznání.

 
Igor Chaun působí jako režisér audiovizuálních děl, od DOKUMENTU přes HRANOU REŽII po REKLAMU. Jeho díla budí pozornost především nevšední atmosférou, silou dramatického sdělení a zvláštním porozuměním pro lidské slabosti, které nahlíží s krutostí a groteskní nadsázkou, ale postupem času stále více i s humorem a vlídnou laskavostí…

www.goscha.cz/o-nas/
 

20.00 - 21.30 ENIESA - KONCERT

Eniesa nebo San je hudebnice žijící na Slovensku. Cestuje do různých zemí za objevovaním stále nových světů co naslouchají  a inspirují. Hraje příbehy o čarovných lesích, podmořských světech, krajích i nekrajích, domovech víl, skřítků a lidí pocestných. Její nejbližšími nástroji jsou hlas, kytara  a santur, kterým občas doprovází i workshopy, semináře a koncerty jiných hudebníků.  Momentálně připravuje v Košicích třetí album, představení a hraní ve spolupráci s dalšími umělci.

www.eniesa.net/#home

Klubovna č. 1

10.00 - 12.00 - Lotosový kruh pro muže a ženy s Michaelou Meerou - "Rozkvetlí v lotosu, nechoď s nosem nahoru." aneb "Vítejte na světe, který si právě teď tvoříte"

I my jako lotos vyrůstáme z bahna, prodíráme se špinavou vodou, až se nakonec čistí a zářiví objevíme na hladině. 
Najednou jsme přirození, spontánní, důstojní, pokorní, nevinní, radostní…je to krása, to máme prohlubovat, integrovat do života. 
S tím se také pojí- nebrat sebe samé i svět tak vážně. Kolektivní jemné nitky důležitosti, hluboko uložené, až do buněk i DNA,  potřebují uvolnit.
To vyžaduje odvahu i samo-statnost každého jednotlivce, podívat se hluboko do vlastního buněčného bahýnka. A jde to i s humorem :-)

Kruh se nově otevírá všem- ženám i mužům, pro re-start vzájemné bdělé pozornosti, až do buněk.

 
Mgr. A. Michaela Meera: Umělkyně & Tvůrčí Vizionářka - učí že: "Chceme-li pomáhat, musíme odhalit a zvládnout duchovní schopnosti a vnitřní zdroje. Skutečné duchovno je vždy spojeno se životem, spočívá v pochopení, že svět už je duchovní...neboť VNITŘNÍ PRAVDIVOST JE ELIXÍR ŽIVOTA.”
Vše o ní a jejích činnostech najdete na: www.pontelavita.cz
 
 
Michaela Meera na Festival Zdraví také přiveze umělecké kousky - Sukénky ženskosti- Pizzetky, které budou po celý den k prodeji ve foyae KD.
Speciálně pro festival vytvořena kolekce: “Lotosová buňka”
Rozhovor k festivalu si můžete přečíst zde.
 
 
 

13.00 - 14.00 - Doteky včel - David Másilka

David Másilka pracuje jako nezávislý osobní a firemní konzultant a kouč. Mimo práci v oblasti výzkumu trhu, komunikace, marketingu a obchodu se věnuje včelaření. Sám o sobě říká, že je fascinovaný životem včel, jejich účinky na člověka a hlavně tím, co všechno se od včel a o včelách člověk může naučit. 

Strašně rád do včelího světa bere další lidi. Smysl této aktivity vnímá v osvětě. Rád by totiž včely povýšil v myšlení všech ostatních lidí z „obyčejných“ producentů medu s bolestivým žihadlem na člověku rovnocenné souputníky, výborné léčitele a velké inspirátory. Aktuálně se věnuje přípravě projektu „Postav a rozbzuč první zážitkový včelín!“. 

O tom, jak začal včelařit, co mu včely daly a vnesly do života, a proč se snaží, vybudovat osvětový včelín se zážitkovými programy bude hovořit na přednášce s besedou „Doteky včel“.

 

14.30 - 16.00 - Práce se záměrem - Martina Válková

Každý z nás má své sny, touhy nebo představy, jaký život by chtěl žít! 
Proč se tyto představy ovšem často tak liší od našeho skutečného prožívání? Proč život často ubíhá jiným směrem, než bychom si přáli? Co se s tím dá dělat? 
Zvu vás na svoji přednášku, kde společně odhalíme, co ovlivňuje kvalitu našeho prožívání. Dozvíte se, jakou roli v tom všem sehrávají emoce, jak s nimi pracovat a jak je možné dostat se díky vědomě nastavenému záměru ke svému vytyčenému cíli. 
Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti, protože život je (nebo může být :-)) nádherný a stojí za to ho prožít plnohodnotně a šťastně. 
Těším se na Vás a vaši cestu ke štěstí!
Mgr. Martina Válková se narodila a žije se svou rodinou v Šumperku. Vystudovala pedagogiku na UP v Olomouci. Poté působila jako u
itelka, trenérka a lektorka. Její velká touha po porozumění a souznění mezi lidmi ji přivedla k cestování, poznávání jiných kultur a práci tlumo
nice, překladatelky a lektorky jazykových kurzů. Mateřství a její dvě úžasné děti jí otevřely cestu k procesu vědomého sebepoznávání. V roce 2013 absolvovala certifikovaný výcvik Metody RUŠ u zakladatele metody Karla Nejedlého a následně se stala terapeutkou Metody RUŠ, kterou používá při práci se svými klienty.
 
Každý z nás má své sny, touhy nebo představy, jaký život by chtěl žít! 
Proč se tyto představy ovšem často tak liší od našeho skutečného prožívání? Proč život 
často ubíhá jiným směrem, než bychom si přáli? Co se s tím dá dělat? 
Zvu vás na svoji přednášku, kde společně odhalíme, co ovlivňuje kvalitu našeho prožívání. Dozvíte se, jakou roli v tom všem sehrávají emoce, jak s nimi pracovat a jak je možné dostat se díky vědomě nastavenému záměru ke svému vyty
žádanému cíli. 
Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti, protože život je (nebo může být :-)) nádherný a stojí za to ho prožít plnohodnotně a šťastně. 
Těším se na Vás a vaši cestu ke štěstí!

16.30 - 18.00 - Dynamika bohatství a Spektrum bohatství - Libuše Novotná

Bohatstvím a financemi se zabývám více než 15 let. Studuji vše, co s těmito tématy souvisí. Poslední dobou mě velmi oslovily myšlenky Rogera Jamese Hamiltona - Dynamika bohatství a Spektrum bohatství. Pomáhají lidem vybudovat svoje bohatství snadněji, využít při tom přirozené talenty a nadání. Vše funguje v práci, v podnikání i v osobním životě.

V letošní přednášce poznáte čtyři základní typy géniů a zjistíte, který je ten Váš. Tyto informace vám velmi usnadní cestu, pokud toužíte po bohatém a kvalitním životě a jste ochotni pro to něco udělat. Zjistíte, jaké zaměstnání Vám bude „sedět“ a projevíte v něm svoje silné stránky. Také jaký je pro vás správný obor v podnikání a které činnosti ve vaší firmě má raději dělat někdo jiný.

Spektrum bohatství pomůže odhalit, na které z devíti úrovní bohatství se teď nacházíte a jak se posunout výš. Od základního stupně – kdy lidé jen přežívají - až po ten nejvyšší, kdy ovlivňují dějiny a fungování světa. Pokud uskutečníte doporučené kroky, úspěch vás nemine.

 

 

18.30  - 19.30 P.E.T. - Výchova bez poražených podle Thomase Gordoma

 

Ať jste rodič batolete nebo puberťáka, jistě  víte, že rodičovství může někdy být výzva - náročné a zahlcující. Děti bohužel nedostáváme s uživatelským manuálem . A to, že jsme se stali rodičem neznamená, že vždy automaticky a instinktivně víme, jak řešit všechny situace. Výchova bez poražených (P.E.T. - z anglického Parent Effectiveness Training - trénink efektivního rodiovství) - nabízí osvědené komunikaní dovednosti, které skuteně fungují. Když rodiče tyto zkušenosti používají, jsou často překvapeni, jak dramaticky se zlepší vztahy v jejich rodině a pociťují zlepšení i v ostatních vztazích. Program pro rodiče vytvořil Dr. Thomas Gordon, který byl třikrát nominován na Nobelovu cenu míru. Kurzy efektivního rodičovství existují od roku 1962, takže platnost používaných metod i technika práce s účastníky kurzů tak, aby byl pro ně co největším praktickým přínosem, je prověřená již několika desítkami let a je stále rozvíjena s ohledem na měnící se potřeby současnosti. www.vychovabezporazenych.cz

 

 

Magdalena Cvečková se narodila v Beskydech a v současné době žije se svou rodinou v Šumperku. Po ukončení doktorského studia odborné biologie na Karlově univerzitě v Praze sbírala profesní zkušenosti v neziskovém sektoru, ve státním podniku i v soukromém výzkumu. Po celou dobu ji provázel aktivní zájem o výchovně-vzdělávací proces při práci s dětmi a mládeží a později také alternativy ve vzdělávání, což bylo podpořeno dalším studiem pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Své lektorské a prezentační dovednosti získávala a zdokonalovala jako instruktorka.

KLUBOVNA 2

10.00 - 11.00 Zdravá strava - aneb povídání nejen o jídle  - Jana Zupková

Co se během setkání dozvíte?
* hlavní a jednoduché zásady zdravého stravování
* jaká je skutečná příčina našeho přibírání na váze
* jak si sestavit zdravou snídani bez pečiva
* jak se nakopnout ke zdraví a energii hned po ránu
* jaké potraviny jsou pro nás nebezpečné a proč
* jak potraviny kombinovat a čemu se vyhnout
* jak jídlo ovlivňuje naši psychiku
Na toto téma se s vámi s chutí podělí o svoje zkušenosti Ing. Jana Zupková, výživová poradkyně. 
 
 

12.00 - 14.00 Bylinkový worskop - Gabriela Tautti

Mou láskou jsou bylinky, které sama pěstuji, sbírám a pomocí nich připravuji masti a kosmetické přípravky. Učím lidi zapomenuté postupy a recepty našich prababiček. Zaměřuji se především na ženské zdravotní problémy. Sama jsem překonala podle lékařů nevyléčitelnou nemoc zvanou endometrióza a nyní provázím ženy na jejich cestě ke zdraví a vysněnému těhotenství.

14.30 - 16.30 - Když rozkvete mandala - výtvarný workshop Zuzana Krulová

V rámci workshopu se budeme věnovat především tvoření, ale nahlédneme i do historie mandal a jejich významu. Ukáži Vám, jak mohou mandaly vypadat napříč kulturami. Dozvíte se a uvidíte základy tvoření mandal. Dostanete jednu předtištěnou mandalu, na které si ukážeme, jak tvořit pomocí pastelek, fixů, per a tekutých perel (příspěvek na materiál 40 Kč).

 

 

Zuzana Krulová se narodila v Opavě, po studiu logopedie na UP v Olomouci se usadila v srdci Hané, ve Skrbeni. Pár let pracovala s dětmi v MŠ, poté odešla na mateřskou dovolenou. Kreslení mandal se věnovala už dlouhou dobu před tím, ale teprve po narození dcery zjistila, že je to práce, která ji neskutečně naplňuje a baví.

Mandaly tvoří lidem na zakázku a po domluvě s nimi tyto originály s manželem velmi kvalitně reprodukují, následně je vlastnoručně dodělává zlatou akrylovou barvou a tekutými perlami a nabízí dále k prodeji. Všechny doposud vytvořené mandaly můžete vidět na facebookové stránce Zuzana Krulova Mandala Art.

KLUBOVNA Č. 3

10.00 - 11.30 - V souznění s koněm - Johanka Vlková a Tereza Fryšarová

Co vše dokáže láskyplná harmonie mezi člověkem a jinou bytostí / např. s koněm/
 Jak mnoho to ovlivňuje naše emoce .
 Jaký vliv mají naše emoce na naše zdraví.

 

 
 

15.30 - 16.30 Detoxikace mysli i těla - Johanka Vlková

Jak mohou toxické myšlenky ovlivňovat moje zdraví.
Elektromagnetická rezonance slov a co dělají s mým tělem
Mohu jíst zdravě a toxicky myslet a nemoc dorazí
 

17.00 - 18.00 Aura Soma - Ladislava Doleželová

Přijďte se pokochat krásou barevných lahviček Equilibrum. Seznámíte se s úžasnou „celostní terapií“ AURA-SOMOU. Budete si moci vybrat vlastní barevné kombinace a díky stručné charakteristice jednotlivých barev si sami odhalíte, co je v současné době Vaše „téma“, na kterém je třeba pracovat. Zjistíte, jak prostřednictvím barev harmonizovat nejen svoji duši, ale i duši domu.

 

Ing.arch. Ladislava Doležalová se narodila v Klatovech a se svou rodinou žije v Šumperku. Posledních pět let se věnuje výhradně tématu bydlení, návrhu rodinných domů, rekonstrukcím bytů a následně i interiérům a grafickým návrhům . Pro vytváření harmonického prostředí domova využívá znalostí z feng-shui a barevné terapie. 

 

 

TĚLOCVIČNA

9.00 - 10.00 Oshova dynamická meditace - Ramana Drobotun

Cítíte, že jste plní emocí a nebo vnímáte potlačené věci ve svém životě. Jste napjatí nebo cítíte v některých věcech svého života tlaky?
Přijďte je uvolnit a doplnit energii Osho Dynamickou meditací.

TĚLOCVIČNA PRO DĚTI 

11.00 - 12.00 Minidiskotéka pro děti - Lenka Drobotun

K tanci a dovádění budou hrát současné i retro písničky pro děti a výběr hudby je určen spíše pro děti mladšího věku (cca 1-7 let). Podlaha v gymnastickém sálku je pokryta měkkým materiálem tatami a je tedy možné podle chuti skákat, běhat, válet se po zemi... 

 

13.00 - 14.00 Pohádková dramatika -Petra Zsáková

Pro všechny kdo mají rádi příběhy a nechtějí u toho sedět. Během hodiny si projedeme celý svět. Budeme si hrát, improvizovat a třeba si i zahrajeme pohádku.
Vhodné pro děti od 5 let. Menší s rodičem či průvodcem.

 

17.30 - 18.30 - Muzikohraní - Iva Smýkalová, Vítězoslava Urbanová

Děti si budou moci vyzkoušet přírodně laděné nástoje jako bubny, tibetské mísy, fujary, xylofony a další zajímavé nástoje. Naslouchání, vnímání a tvoření hudby je radost.
Vhodné pro děti od 5 let. Menší s rodičem či průvodcem.

SÁL POHYBOVÉ VÝCHOVY

9.00 - 10.00 - Fit drums - Šárka Radičová

Jak spojit cvičení na balónech a bubnování? Toto vitální a energické cvičení můžete zažít se zkušenou lektorkou Šárkou Radičovou.

10.30 - 11.30 Qi - gong - Martin Ondráček

Qi gong je dovednost práce s energií. Jde o systém cviků, sestav rozvijejících citlivost a vnímaní. Pohybová meditace, sloužící k podpoře zdraví, dlouhověkosti, harmonizaci a síly.

13.30 - 14.30 Port De Bras - Michaela Šabo

Ladné a taneční cvičení s prvky baletu. Tentokrát s lektorkou Míšou Šabo.

15.00 - 16.30 Kruhové tance - Rostislav Ždánský

Kruhové tance z pohledu muže - muzikanta, výrobce lidových hudebních nástorojů a tanečníka.

ZKUŠEBNA

8.00 - 9.00 Shakti Naam Joga - Lenka Schwarzová, Vojtěch Procházka

Praktikování Shakti Naam jógy aktivuje moudrost těla, díky které pak opět může optimálně vyjadřovat originální sílu DNA a navenek vychází to nejlepší, co v člověku je. Je to silné cvičení zaměřené na osvobození a aktivaci vzácné životní síly v nás, díky které dochází vyladění a harmonizaci těla.

9.00 - 12.00 Rodinné konstelace - Iva Pousková

Konstelace
Zdravotní, finanční, rodinné, pracovní konstelace
Jsou sebepoznávací prožitkovou metodou, s jejichž pomocí nalezne klient řešení svého problému.
 
Zakladatelem této metody je Bert Hellinger, německý psychoterapeut, na jehož práci mělo největší vliv mimo jiné jeho dětství a dále pak 30ti leté působení kazatele. Jeho terapeutická práce vychází z integrace mnoha rozmanitých prvků. Základem jeho práce je "uvidění" toho, co skutečně je, čímž dochází k přijetí a osvobození se od podvědomých vlivů.
 
Tato metoda odhaluje v našich „systémech“ vlivy skrytých sil (podvědomých vlivů), pracujících v nás, bohužel i v náš neprospěch. Umožňuje, aby byl směr působení těchto sil obrácen opět v náš prospěch a aby se mohla v celém systému znovu vytvořit rovnováha.
 
Co se skrývá pod pojmem "systém"? Například rodina současná či původní, partnerský vztah, pracovní vztahy, pracovní záležitosti či firma, dále třeba jednotlivé orgány těla, nemoci, závislosti…. Se všemi těmito „systémy“ je možné pracovat.
 
Postavení konstelace vypadá velmi jednoduše, a přitom se v malém prostoru a čase odehrává nesmírně mnoho a na mnoha úrovních..
Nikdy jsem nechtěla pracovat jako psychiatr, nicméně, osud mě zavál právě na toto místo. Asi proto, abych uviděla v tomto oboru zcela markantní bezmocnost medicíny.
 
Jelikož jsem se nedokázala s touto "bezmocností" smířit, snažila jsem se najít způsob, jak lidem skutečně pomoci. Nejen potlačit symptom.
 
Proto jsem začala s hypnozou, psychoterapeutickým vzděláváním, homeopatíí, kineziologií, výcviky a semináři týkající se energií (Filipíny, Reiki), konstelacemi, esencemi..... 
 
Postupně jsem se ke skutečnému vyléčení dopracovala a to přes léčbu těla a duše. A metody? Metody, které vedou k úzdravě a prevenci somatických i psychických onemocnění jsou Harmonyum, Naam yóga, Systemické a rodinné konstelace, Bowenova terapie, vysvětlení principů a zákonitostí fungování člověka, přírody, univerza.
 
V současné době jsem zakomponovala do terapeutického pokrytí i léčbu konopím. Této oblasti jsem se hodně dlouho vyhýbala, jelikož jsem byla na fakultě i "odborníky" vedena k tomu, jak je konopí stejně jako ostatní drogy škodlivé. Naštěstí jsem toto "dogma" překonala a dnes věřím v obrovský terapeutický potencilál konopí, ať už v oblasti somatické či psychické.
 
Cílem je nalézt cestu k vlastnímu srdci, k lásce, protože LÁSKA je ten pravý, jediný a skutečný LÉKAŘ.

 

13.30 - 14.30 Hormonální jóga - Barbora Zelená

Nutriční centrum Vitalis Zelená v Šumperku nabízí klientům a zájemcům o pohyb formy cvičení, které Vás dostanou do kondice. Nejen cvičení, ale i výživa má velký vliv na naše zdraví. 
Sestavu cviků hormonální jógy zvládne cvičit každá z nás, není obtížná. Nejdůležitější je pravidelnost cvičení, a to zpočátku alespoň 3 – 4x týdně. Nepotřebujete mít žádnou jógovou průpravu. Pokud máte nějaké fyzické omezení, najdeme cvik, kterým původní cvik nahradíme, a to se stejným účinkem. 
Malá "ochutnávka těchto cviků" bude součástí cvičení na Dnech zdraví .......
 

17.00 - 18.00 Intuitivní pohybová, dechová a hlasová cvičení - Božena Bröcklová

 

 

 
 

NÁSTAVBA

 

  1. 9.00  – 9.45 Simply Meditation

   10.00 – 10.45 Atma Kriya Joga

   11.00 – 11.45 Om Chanting

   12.00 – 12.30 Simply Meditation

   12.45 – 13.15 Project Mantra

   13.30 – 14.15 Atma Kriya Joga

   14.30 – 15.15 Om Chanting

   15.30 – 16.00 Simply Meditation

   16.15 – 16.45 Project Mantra

   17.00 – 17.45 Om Chanting

   18.00 – 18.30 Simply Meditation

   18.45 – 19.15 Project Mantra

    

   více informací na www.sadhana.bhaktimarga.org

 

 

 
 

 

JARMILA BRABLECOVÁ KRŇÁVKOVÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ

 
"Již jako malá jsem milovala malování a tvoření…, milovala jsem krásu přírody, kterou mohou přenést na papír…, milovala jsem, když mi maminka jako malé holčičce kreslila různé obrázky a mě tím inspirovala… S přibývajícím věkem jsem byla výtvarné tvorbě stále blíž a blíž… Malování mě doprovázelo nejen přes základní, střední a vysokou školu… - doprovázelo mě hlavně ve chvílích, kdy jsem byla sama se sebou…
Bůh ví, jak jsem mu vděčná za okamžik, kdy jsem namalovala první světelnou bytost – Anděla… Ten okamžik nemohou zapomenout, neboť jsem se konečky prstů dotýkala té křehké krásy, o které jsem si nemyslela, že lze uchopit pomocí štětce a barev…
Čím více a častěji jsem byla s Anděly při samotné tvorbě…, čím více jsem šla cestou k sobě… - tím více jsem měla a mám možnost spatřovat tu krásu světelných bytostí, ať už jsou to Andělé, Skřítci, Víly, Bohyně…, ať už je to samotný Vesmír…"